५ श्रावण २०८१, शनिबार

स्थानीय तह दोस्रो चरणको निर्वाचन हुने प्रदेशहरूकुल निर्वाचन हुने तह : ४ सय ६१
मतदाता : ९० लाख ९८ हजार ४ सय ८१
निर्वाचन हुने वडा : ४ हजार १ सय ७
मतदान स्थल : ६ हजार ६ सय १९
मतदान केन्द्र : ११ हजार ८ सय ३३

 

प्रदेश नम्बर १
तह : १३७
निर्वाचन हुने वडा : ११५७
मतदाता : २६७४५६३
मतदानस्थल : १८६२, केन्द्र : ३४६०

 

प्रदेश प्रदेश २
तह : १२७
निर्वाचन हुने वडा : १२१२
मतदाता : २६६४७९२
मतदानस्थल : २१३६, केन्द्र : ३५६६

प्रदेश प्रदेश ५
तह : १०९
निर्वाचन हुने वडा : १००४
मतदाता : २४५५४१२
मतदानस्थल : १५१४, केन्द्र : ३१२७

प्रदेश प्रदेश ७
तह : ८८
निर्वाचन हुने वडा : ७३४
मतदाता : १३३७०१४
मतदानस्थल : ११०८, केन्द्र : १६८०

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष समाचार